KONTAKT

Kontakt

Pre informácie a objednávky zemín a substrátov nás prosím kontaktujte tu.
Kobera NAD s.r.o.

Adresa

Záhradnícka 71
821 08 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 45979791
IČ DPH: SK2023289334

Kontakt

E-mail: info@kobera-nad.sk

Korešpondenčná adresa a stredisko materiálno-technického zabezpečenia

Kobera NAD, s.r.o
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji